Tolls

“(…) Per als nens/es hi ha pluges i pluges. La que diverteix i sorprèn i la que angoixa i cansa. Però si la pluja deixa el bassiol, gràcies a un petit sot a la terra i una mica de sol, els nens estan de festa. I la festa es fa més gran si els adults no es posen a prohibir i col·laboren. 

Llavors el bassiol d’aigua de pluja es converteix, en la vella, humida, esquerdada paret de Leonardo, on si te la mires, veus l’univers i infinite specie d’omini” (…) 

Text de l’exposició realitzada a Barcelona el 1984 “L’occhio se salta il muro”. Mostra d’un treball pedagògic per a infants. Reggio Emilia. Itàlia.

tolls