ESCOLA VERDA I HORT ESCOLAR

Des del curs 2005-06, l’escola esta adherida al programa de Escoles+sostenibles promogut per l’ajuntament de Barcelona.

 

Què és el programa Escoles+sostenibles? És un sistema en què la comunitat escolar o part d’ella, consensua o prepara uns plans d’acció per aplicar la sostenibilitat a escala del centre escolar i de l’entorn més immediat.

És a dir, que l’Escola Bressol Sol Solet vol contribuir en els principis del desenvolupament sostenible (conservació del medi ambient, mantenir una qualitat de vida per a tothom…). És per això que hem fet una diagnosi de les possibles millores que es podien establir en el nostre centre i hem establert un pla d’acció

Algunes de les nostres accions respectuoses amb el medi ambient han estat: la recollida selectiva de les nostres deixalles, adquirir un compostador per reaprofitar una part de les deixalles orgàniques de l’escola, la posada en marxa i el seguiment d’un hort escolar, la recollida d’oli de la cuina, la reducció d’ús de paper ja que enviem les circulars a les famílies via e-mail i la col.locació d’un dipòsit que filtra l’aigua de l’aixeta per un procès d’òsmosi inversa (hem reduit l’ús d’ampolles d’aigua i, per tant, l’ús d’una gran quantitat de plàstic), etc.

L’Hort del Sol Solet

 

Un dels grans projectes de l’escola és el nostre hort. Cada curs els alumnes de 2-3 s’encarreguen de plantar i tenir-ne cura. Pensem que els infants necessiten un contacte directe amb el món natural. Creiem que es important que des de ben petits puguin veure el que costa aconseguir que un aliment arribi a taula (temps, esforç, constància…). També ens serveix per poder observar els processos de les plantes i el que necessiten (aigua, terra…). Tot plegat posar uns bons fonaments vers l’amor a la natura i una vida més sostenible.