AFA

La nostra escola té la sort de tenir una AFA que es va crear per donar suport i implicar les famílies a l’escola, creant un espai d’ajuda mutua, on, tant l’equip de mestres, com les famílies, s’hi poguessin sentir identificades.

Un dels projectes que l’AFA ha dut a terme és el disseny i creació del Llorenç el Capgros del Sol Solet. En Llorenç fou creat per un grup de pares i mares de l’escola el curs 2008-2009. Va ser idea seva, el van dissenyar i va sorgir com a  resultat d’una gran feina i hores de dedicació d’aquestes famílies. Representa un sol i una lluna. El nom va ser escollit per votació de les famílies entre diverses propostes donades per ells mateixos.

També s’han fet cursos, xerrades, tallers, s’han comprat miralls per les aules,  … i, ha sigut un gran recolzament alhora d’organitzar les festes de l’escola.