NIU VOLANT

Durant dues setmanes una maleta del Museu de Ciències Naturals plena de increïbles materials naturals ha viatjat cap a la nostra escola acompanyada de l’equip educatiu del museu per realitzar una sessió amb cada un dels grups de 2-3, on a través de la lliure manipulació de materials tant biològics com geològics promoure la ciència des de la primeres edats. La idea és la d’estimular la curiositat dels infants a través de l’exploracio, l’experimentació, la investigació i la deducció, tot promovent que puguin construir hipòtesis iniciant-se en el mètode científic.

NIU VOLANT TORTUGUES

NIU VOLANT CARGOLS

NIU VOLANT PEIXOS