PSICOMOTRICITAT

[slideshow]

” La psicomotricitat ofereix al nen un espai i un temps per rependre l´experimentació amb el seu cos i el contacte amb les seves emocions.

Permetre´ls explorar el món sense desconectar-se del seu propi desig facilita que puguin ser ells mateixos.

El moviment, el joc, la creativitat i la imaginació són signes de salut en el nen. ”

Pere Juan, psicòleg i psicomotricista.

Verònica Antón, psicòloga i psicomotricista.

Add your thoughts