art al carrer


És freqüent veure com els infants s’acosten cap a la finestra que dona al carrer de l’espai de granotes. Els infants no acostumen a arribar a les finestres, i per tant, tenir-ne una per la qual poder mirar el món, és per ells una gran troballa. Sovint ens venen a explicar el que veuen; que si un gos, una moto, un autobús, un autocar… Venen emocionats, sent portadors de notícies. L’altre dia els hi vam donar la oportunitat de pintar sobre el vidre amb uns retoladors especials. Sobre ell han pogut modificar el que veien, i el carrer, ha esdevingut un llenç sobre el qual han pogut fer les seves grans obres…

Dibuixar, pintar, etc., Són experiències i exploracions de la vida, del sentit i del significat: són expressions d’urgències, desitjos, confirmacions, recerques, hipòtesis, adequacions, constructivitat, invencions: són una lògica d’intercanvis, solidaritat, comunicació amb si mateix, amb les coses, amb els altres i de judici i intel·ligència en relació amb els successos que esdevenen.

Loris Malaguzzi

Add your thoughts