Les marietes descobreixen la panera dels tresors

La panera dels tresors és una activitat d’exploració destinada a infants entre 6 i 12 mesos, tot i què
aquesta activitat depèn bàsicament del nivell maduratiu de cada infant.

La panera dels tresors conté objectes naturals i de la vida quotidiana. Aquests objectes estimulen i desenvolupen els cinc sentits: vista, oïda, olfacte, gust i tacte, proporcionen diversitat i qualitat d’experiències sensorials

Quan l’infant té l’oportunitat de tocar, sacsejar allò que vol, se sent d’alguna manera realitzat. L’infant està aprenent amb ell mateix.

Cal deixar un temps perquè l’infant explori, Gràcies a aquestes experiències aprendrà més del món que l’envolta.

 

Add your thoughts