NOTÍCIES FRESQUES DELS CUCS!!!

«L’escola és un Laboratori de gent que està treballant conjuntament, que està aprenent conjuntament, perquè la professió d’ensenyant no existeix (…). L’escola és un Laboratori que fa recerca d’una manera contínua, la qual cosa vol dir que allò que sabem no ens basta, i que moltes coses que ens han estat ensenyades a través de conceptes d’ordre teòric no tenen res a veure amb la realitat de l’acció.»

Loris Malaguzzi

Benvinguts i benvingudes, doncs, a aquest Laboratori anomenat Sol Solet, on tothom hi teniu cabuda, on tothom hi aporta el seu granet de sorra…

«L’objectiu fonamental de la psicomotricitat és posar al nen en una situació que li permeti viure emocionalment l’espai, els objectes i la relació amb els altres…dins un marc precís i adequat que s’adapta a la seva edat i nivell maduratiu, ajudant-lo a evolucionar. Es tracta d’una pràctica que respecta l’evolució filogenètica ja que va des de la mobilització corporal fins a la conquesta del llenguatge.»

Pilar Arnáinz i altres

«L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes.»

Emmi Pikler

“Les vivències emocionals són el motor de la nostra vida i de les nostres relacions i, en conseqüència, també ho haurien de ser de l’educació. En aquest sentit, educar emocionalment significa impulsar el creixement emocional dels infants, afavorir el seu desenvolupament integral com a persones.”

Sílvia Palou

Add your thoughts